სტრატეგიული მიმართულებები

სტრატეგიული მიმართულებები:

1.      მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში  

SJMC -ის 17 წლიანი მუშაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მიმართულებაა.

ჩვენი მიზანია რაც შეიძლება მეტმა მოქალაქემ მიიღოს მონაწილეობა იმ აქტუალური საკითხების გადაწყვეტაში, რომლებიც მათ ეხებათ. ამის მიღწევას ორგანიზაცია ხალხსა და ხელისუფლებას შორის ორმხრივი კომუნიკაციისა და კონსტრუქციული დიალოგის წახალისებით  ცდილობს. 

მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით სამიზნე რეგიონებში სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში სამოქალაქო საზოგადოება   პასიურია. ნაკლებია მოქალაქეების აქტივიზმის მაგალითები. განსაკუთრებით  ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში. კიდევ უფრო ნაკლებია ქალების აქტიურობის შემთხვევები.

მონაწილეობის პრაქტიკის დაბალი დონე თავისთავად განპირობებულია, როგორც მოსახლეობის პასიურობითა და შესაბამისი გამოცდილების/კულტურის ნაკლებობით, ასევე თვითმმართველი ორგანოების არასათანადო ძალისხმევითა და მონდომებით.

არსებული გამოწვევების დასაძლევად   „სამცხე-ჯავახეთის მედიაცენტრმა“ არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა.

ევროპის ფონდის მხარდაჭერით  შევქმენით სამოქალაქო ჩართულობის საბჭო  სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში  რომელიც  დაკომპლექტდა ადგილობრივი თემის 30  წარმომადგენელით, რიგითი ადამიანებით,  მათ შორის ქალებით და თნიკ უმცირესობებით.  საბჭოს წევრების გადამზადების შედეგად სამცხე-ჯავახეთში გვყავს აქტიური, საკუთარი უფლებების კარგად მცოდნე ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ახლა თვითონ ცდილობენ მათ გარშემო მცხოვრები მოქალაქეების გაძლიერებას. საბჭოს თითოეული წევრი სათემო მობილიზატორის ფუნქციასაც ითავსებს,  იკვლევს თემში არსებულ პრობლემებს, ხელისუფლებასთან დიალოგით, ადგილობრივი თემის და  მედიის ჩართულობით  ეძებს გამოვლენილი გამოწვევების გადაჭრის გზებს.

თანამონაწილეობა უკეთესი შედეგისათვის  – ასე ერქვა პროექტს, რომელიც ევროპის ფონდის მხარდაჭერით  ბორჯომის მუნიციპალიტეტში განვახორციელეთ.  დავნერგეთ ხალხის და ხელისუფლების დიალოგის ახალი მოდელი „ფორუმი“,  რომელიც გულისხმობს ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიმღები პირების და მოსახლეობის შეხვედრას კონკრეტულ თემებში,  ღია ცის ქვეშ, თოქ-შოუს ფორმატში, სადაც ადგილობრივი თემი, საკუთარ ტერიტორიაზე ხვდება ადგილობრივ ხელისუფლებას,  აცნობს პრობლემებს და ითხოვს მათ მოგვარებას გადაწყვეტილების მიმღები პირებისგან. მედიის ჩართულობა ამ  შეხვედრებში ზრდის  როგორც  ხელისუფლების , ასევე მოქალაქეების პასუხისმგებლობის ხარისხს.

პროექტის ფარგლებში, ,, ღია და ეფექტური მმართველობისათვის“, რომელიც ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის, NDI-ისა და NED- ის მხარდაჭერით განვახორციელეთ, შევეცადეთ  ახალციხეში  გამოგვეკვლია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ეფექტური მექანიზმები.  კვლევა ჩავატარეთ ფოკუს-ჯგუფების მეთოდით. კვლევის შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ აქ

ზოგადად, კვლევებს-  რომლებსაც სამცხე ჯავახეთის რეგიონში  ვატარებთ,  ძირითადად მოსახლეობის მთავარ გამოწვევებს ეხება.  საკვლევი საკითხები მუნიციპალიტეტებში არსებული თემისთვის  მნიშვნელოვანი პრობლემებია. კვლევის მეთოდებად  ფოკუს-ჯგუფებს და გამოკითხვებს ვიყენებთ. ვმართავთ საჯარო შეხვედრებს და დისკუსიებს, მრგვალ მაგიდებს.

SJMC 17 წლიანი მუშაობის პრაქტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია მოქალაქეთა ინფორმირება და ადვოკატირების კამპანიები.  „სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი“ ადვოკატირებას ახორციელებს პრობლემის მოკვლევის ეტაპიდან საბოლოო შედეგების შეფასებამდე. სოციალურ ცვლილებებს ვაღწევთ  სამიზნე აუდიტორიასთან ინტენსიური მუშაობით, ლობირებით და საინფორმაციო კამპანიებით.

2.     – ახალგაზრდების გაძლიერება და სამოქალაქო აქტივიზმის გაზრდა.   

სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი თვლის,  რომ ახალგაზრდები ძირეული ცვლილებების განმახორციელებელი ერთ -ერთი მნიშვნელოვანი ძალაა და ისინი  აქტიურად მოქმედებენ პოზიტიური ცვილებებისთვის. ახალგაზრდების გაძლიერება და სამოქალაქო აქტივიზმის გაზრდა – ორგანიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მიმართულებაა. 

ამ სტრატეგიული მიმართულებებით სამცხეჯავახეთის მედია ცენტრმა დაარსებიდან დღემდე არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა.  დააარსა ახალგაზრდული ჩართულობის ცენტრი ბორჯომში. სადაც შექმნა ახალი სერვისი ახალგაზრდებისათვის, რომელიც არაფორმალური განათლებით და სხვადასხვა ინიციატივების წახალისებით ხელს უწყობს მათ გააქტიურებასა და თვითრეალიზებას.

ორგანიზაცია მუშაობს სამოქალაქო  და სამართლებრივი ცნობიერების  ამაღლებაზე სამცხეჯავახეთში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის , მათ შორის ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის.  

აქტიურად ატარებს ტრენიგებს თემებზე:

 

v  ლიდერობა და გუნდური მუშაობა, 

v  პრეზენტაციის უნარები

v  პიროვნული განვითარება

v  ბულინგი და ბავშვთა უფლებები    

v  გენდერული სტერეოტიპები, ოჯახში ძალადობა.

v  პრობლემების კვლევის მეთოდები.

v  ადვოკატირება,  

v  სოციალური მედია.

v  დოკუმენტური ფილმების გადაღება და მონტაჟი

v  პოდკასტების წარმოება.

 

ამ სტრატეგიული მიმართულებით ორგანიზაცია  აქტიურად თანამშრომლობს  ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტთან,  NDI -ისთან,   PH International -თან, ამერიკის საელჩოსთან, ფონდ ღია-საზოგადოება საქართველოსთან და მშვიდობის კორპუსთან.

 

განხორციელებული პროექტები:

 

v  ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი

v  დაიწყე ცვლილება შენით

v  ჩვენი თემი

v  ახალგაზრდები გენდერული თანასწორობისათვის

v  ნაბიჯი გენდერული თანასწორობისათვის

v  ახალგაზრდული ჩართულობის ცენტრი ბორჯომში.

v  თანატოლგანმანათლებლები თანატოლთა უფლებებისათვის.

v  გაიცანი მეზობელი – (განვახორციელეთ გიუმრის ორგანიზაცია  ,, ქალაქის კვლევით ცენტრთან“ პარტნიორობით)

v  ტყის მრავალფუნქციური გამოყენების დანერგვა და  პოპულარიზაცია ბორჯომში. (განვახორციელეთ ორგანიზაცია ნაკრესთან პარტნიორობით)

v  კომფორტის ზონა

v  მოზარდის ხმა.

 

3.     გენდერული თანასწორობა

SJMC-ის მიზანია  გენდერულად თანასწორი გარემოს შექმნა და ამ კუთხით საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება.  სწორედ ამისთვის, სამოქალაქო ორგანიზაცია მუშაობს და ახორციელებს პროექტებს, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ორ რეგიონში: სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში.

პროექტები  – „ერთად გენდერული თანასწორობისათვის“ და ,,ნაბიჯი გენდერული თაასწორობისათვის,  რომელიც SGMC-იმ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მხარდაჭერით განახორციელა,   ძირითადად ფოკუსირებული იყო ადრეული ქორწინების, ოჯახში ძალადობისა და სხვა გენდერული დისკრიმინაციის რისკების პრევენციაზე. 

 ბორჯომში, ახალციხეში, ნინოწმინდასა და მარნეულში შეიქმნა ახალგაზრდული გენდერული კლუბები, რომლებიც დაკომპლექტდა 3 სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობისა  და 4 რელიგიური აღმსარებლობის წარმომადგენელი ახალგაზრდებით. კლუბების წევრებს ჩაუტარდათ ტრენინგსემინარები, რომლის შემდეგაც   ისინი  პროექტის გუნდის მხარდაჭერით, გეგმავდნენ და ახორციელებდნენ ადვოკატირების კამპანიებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა იყო სტენსილები ქუჩებში. ახალგაზრდული გენდერული კლუბის წევრებმა, მარნეულის, ბორჯომის, ახალციხისა და ნინოწმინდის ქუჩებში შემდეგი მესიჯები დატოვეს: „ადრეული ქორწინება ტვირთია“; „სახლი, სადაც ძალადობას განიცდი, სახლი არ არის“; „თანასწორობა ოჯახიდან იწყება“.  გენდერული კლუბების მიერ ინიცირებული საინფრომაციო კამპანია მიზნად ისახავდა საზოგადოება კიდევ ერთხელ დაფიქრებინა იმ პრობლემებზე, როგორიცაა ადრეული ქორწინება, ოჯახში ძალადობა და გენდერული უთანასწორობა შინ თუ გარეთ.

ანალოგიური ტრენინგების ციკლი ჩატარდა ადგილობრივი საკრებულოების წევრებისა და საჯარო სკოლების მასწავლებლებისათვის.

გარდა ამისა, მომზადდა  დოკუმენტური ფილმების ციკლი „ქალები რეგიონიდან“. ფილმის გმირები იყვნენ სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში მცხოვრები ქალები, რომლებიც ცდილობენ მოახდინონ ცვლილებები და იცხოვრონ გენდერულად თანასწორ გარემოში. მომზადებული ფილმების მიზანი საზოგადობაში ცნობიერების ამაღლება იყო. სწორედ, ცნობიერების ასამაღლებლად მომზადდა თოქ-შოუებიც გენდერულ საკითხებზე.   აღნიშნული თემების განხილვა ხდებოდა ვრცლად, სტუდიაში მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. გადაცემების თემები იყო ადრეული ქორწინება, ოჯახში ძალადობა, ქალები პოლიტიკაში, ქალების საჭიროებები და პრობლემები და ა.შ. მედიაპროდუქტი ითარგმნებოდა ასევე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე და გადიოდა ადგილობრივი რეგიონული ტელეკომპანიების – ბორჯომის ,,ბორჯომის, ახალციხის მეცხრე არხის, ნინოწმინდის ,,ფარვანასა“ და მარნეულის ,,ტვ მარნეულის“ ეთერში.

SJMC   თანამშრომლობს რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან.   მართავს ტრენინგებს ჟურნალისტებისათვის გენდერული საკითხების სწორად გაშუქების მიზნით, რათა მოხდეს სენსიტიური თემების  გაშუქება ეთიკური ნორმების დაცვით, დაიმსხვრეს საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები და მეტი ქალის ხმა ისმოდეს მედიაში.

 

სამოქალაქო ორგანიზაცია უკვე წლებია მუშაობს ამ მიმართულებით და სამომავლოდაც აგრძელებს გენდერული საკითხების აქტუალიზებას საზოგადოებაში.

 

4.     ადგილობრივი თემის გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება

 

სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრისთვის ადგილობრივი თემის, მათ შორის ახალგაზრდების  გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება  ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ორგანიზაცია თვლის რომ მოქალაქეებმა უნდა გააცნობიერონ საკუთარი პასუხისმგებლობა და გადადგან ქმედითი ნაბიჯები გარემოს დაცვისათვის.

ამ მიმართულებით SJMC აქტიურად თანამშრომლობს გარემოსდაცვით სამოქალაქო ორგანიზაციებთან სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო კვლევით ცენტრ „ნაკრესთან“ და ,,მწვანე ბორჯომთან“.  ამ ორგანიზაციებთან პარტნიორობით  არაერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო გარემოსდაცვითი ინიციატივა იქნა  დანერგილი და განხორციელებული ბორჯომის მუნიციპალიტეტში.

ვიმუშავეთ  ახალგაზრდებთან ნარჩენების დახარისხებისა და საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების კუთხით.   UNDP-ის მხარდაჭერით, GEF-ის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში  გავეცით  მიკრო  გრანტები ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონაში მოქმედი  ადგილობრივი გარემოსდაცვითი  ორგანიზაციებისათვის, გარემოსდაცვითი პროექტების განსახორციელებლად.

 პროექტის  ფარგლებში – ტყის  მრავალფუნქციური  გამოყენების პოპულარიზაცია  და დანერგვა  ბორჯომის  მუნიციპალიტეტში,   რომელიც  სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო კვლევით ცენტრ „ნაკრესთან“  პარტნიორობით, BP-ისა და მისი პარტნიორების მხარდაჭერით ეკო-გრანტების პროგრამის ფარგლებში განვახორციელეთ,  ჩატარდა ტრენინგები ბორჯომის სკოლის მოსწავლეებისათვის და  ეკო-კლუბებისათვის, გაიმართა    ინტელექტუალური თამაში „მე ვიცავ გარემო“-ს.   კეთილმოეწყო  ბორჯომის ისტორიული   პარკისა და პლატოსთან დამაკავშირებელი  ბუნების შემეცნებითი ბილიკი ,,შვიდბილიკა“,  განთავსდა საინფორმაციო ბანერები.  პლატოზე, სადგერის მიმდებარედ მოეწყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი  თანამედროვე საკემპინგე ადგილი.    მომზადდა და ტელეკომპანია „ბორჯომის“ ეთერში გავიდა გადაცემათა ციკლი და რეპორტაჟები ტყის მრავალფუნქციური გამოყენების შესახებ. თოქ-შოუები და სიუჟეტები ასევე განთავსდა ტელეკომპანია „ბორჯომის“ და SJMC-ის ვებ-გვერდებსა და სოციალურ ქსელებში.

SJMC-ის და NACRES-ის  პარტნიორობით, პირველად ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შეიქმნა პრეცენდეტი და ჩამოყალიბდა მოხალისე-მეხანძრეთა ჯგუფი, სადაც ტყის ხანძრებისგან დასაცავად, აქტიურად გაერთიანდნენ ქალები და კაცები.  პროექტის მოხალისე მეხანძრეებირეაგირება და კრიზისების მართვა,  პოლონეთის სოლიდარობის ფონდის  მხარდაჭერით ჩატარდა სხვადასხვა თემატური ტრენინგები მოხალისეებისათვის, იმისათვის, რომ მათ შეძლონ ხანძრების დროს კრიზისული სიტუაციების მართვა და თემის მობილიზება,  თითოეული მათგანს გადაეცა შესაბამისი აღჭურვილობა.  გადამზადებული მოხალისეების   მობილურმა ჯგუფებმა, სკოლების და საბავშო ბაღების მასწავლებლებთან ერთად ჩაატარეს საინფორმაციო შეხვედრები სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში და მოაწყეს იმიტირებული ევაკუაცია შენობებიდან.  შერჩეული 10 მოხალისე, სასწავლო ვიზიტით გაემგზავრა პოლონეთში და ერთი კვირის განმავლობაში ადგილზე გაეცნენ ხანძრის პრევენციას და იქაური მოხალისე-მეხანძრეების მუშაობის სპეციფიკას. ამავე პროექტის ფარგლებში მომზადდა ვიდეო გაკვეთილები სხვადასხვა თემაზე და მინი დოკუმენტური ფილმი „ბორჯომის მოხალისე მეხანძრეები“-ს შესახებ.

გარემოსდაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციამწვანე ბორჯომთან პარტნიორობით, UNDP-ის მხარდაჭერით, GEF-ის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა პროექტი:    ქვაბისხევის ტყეზე მავნე ზეგავლენის შემცირება ენერგოეფექტური საშუალებების დანერგვით და გარემოსდაცვითი კამპანიების წარმოებით. პროექტის ფარგლებში სოფელ ქვაბისხევში მცხოვრებ 8 ოჯახს ენერგოეფექტური შეშის ღუმელები და მზის ჰელიო სისტემაზე მომუშავე წყლის გამაცხელებლები გადაეცა. თანამედროვე ტექნილოგიების გამოყენებით ისინი შეშის ზოგავენ, ნაკლებ ხეს ჭრიან, მზის უფასო ენერგიას მოიხმარენ და მეტ სარგებელს იღებენ. ამის შესახებ მომზადდა რეპორტაჟები და მინი დოკუმენტური ფილმი. პროექტის  ფარგლებში ტრენინგები ჩაუტარდათ მეზობელი სოფლების საჯარო სკოლების მოსწავლეებსაც.

გარემოს დაცვის კუთხით SJMC-ის,   NACRES-ის და  მწვანე ბორჯომ“-ის  პარტნიორობა მომავალშიც გაგრძელდება.