მოქმედების არეალი

სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი მუშაობს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში.