მიმდინარე პროექტები

მიმდინარე პროექტები:

1.       მოზარდის ხმა . PH International.  2019-2020 წწ.

2.       ნარჩენების მართვის მონიტორინგი  სამცხე-ჯავახეთში.  2019-2020 წწ – CSRDG

3.       კვალიფიციური გიდები ტურიზმის განვითარებისათვის. – NDI, Sida. 2019-2020 წწ.