ქალების პრობლემებს თვითმმართველობების პირველი პირები გაეცნენ