Steel Bite Pro

პროექტი "თანატოლგანმანათლებლები თანატოლთა უფლებებისათვის" დასრულდა - სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი, Samtskhe-Javakheti Media Center