პროექტი “ახალგაზრდები გენდერული თანასწორობისათვის” დასრულდა