“თანამონაწილეობა უკეთესი შედეგისათვის” – SJMC- ს ახალი პროექტი