ვიწვევთ ბორჯომის სკოლებისა და საბავშვო ბაღების მასწავლებლებს