ემიგრანტების პრობლემები – გადაცემაში “ქალები ირჩევენ”