ბუნების შემეცნებითი ბილიკი და საკარვე ადგილი ბორჯომში