ახალციხეში პირველმა პირებმა ქალების პრობლემები მოისმინეს