დაგვიკავშირდით

სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი

ფიროსმანის ქ. N5

1200, ბორჯომი

ელ.ფოსტა contact(at)mediacentri.ge

fb_symbol5050 SJMC Georgia

Talkatone-Logo 0 367 22 30 40